Firmware

Jak zmienić ekran powitalny

jak zmienić firmware odbiornika

opis firmware Holux GM-101 firmware Alan Map500
v. 1.01ZA v. 2.05ZA v. 2.05 Trentino v. 3.00 beta
status stabilny stabilny beta beta
ślady: 1 aktywny + 5 zapisanych każdy do 2500 punktów 1 aktywny + 8 zapisanych każdy do 2500 punktów 1 aktywny + 60 zapisanych każdy do 2500 punktów 1 aktywny + 60 zapisanych każdy do 2500 punktów
waypointy: 500 z symbolem i nazwą 1000 z symbolem i nazwą
trasy: do 20 po 30 waypointów każda do 50 po 150 waypointów każda
funkcja GOTO nie tak tak tak
możliwość wyboru map nie nie tak tak
znane problemy brak brak czasami kasuje aktywny ślad przy wyłączeniu, zdarzają sie zwisy odbiornika w sytuacjach całkiem przypadkowych, działa wolniej niż wersje stabilne czasami kasuje aktywny ślad przy wyłączeniu, czasem kasuje pamięć ustawień wyświetlania poszczególnych typów POI na mapie, działa wolniej niż wersje stabilne
do pobrania brak możliwości wersja zwykła
wersja CF
wersja zwykła
wersja CF
wersja zwykła
wersja CF

Uzupełniając powyższe informacje należy dodać, że w przypadku oprogramowania w wersji CF (z obsługą karty pamięci CF) wszystkie waypointy i tracki są zapisywane w postaci plików na karcie pamięci. Użycie dowolnej liczby kart pamięci pozwala w praktyce na zapis ich dowolnej ilości, tzn. nominalna liczba z opisu oprogramowania razy ilość używanych kart pamięci. Należy przy tym pamiętać dla własnej wygody o wgraniu na każdą kartę tego samego zestawu map wektorowych a także o tym, że na tle mapy będą widoczne tylko te waypointy i tracki, które są zapisane na znajdującej się w danej chwili w odbiorniku karcie pamięci.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.