Kompilacja map500.c

Do kompilacji i instalacji map500 niezbędne są następujące biblioteki:

ii libc6            2.3.5-6   GNU C Library: Shared libraries an
ii libexpat1          1.95.8-3   XML parsing C library - runtime li
ii libusb-0.1-4        2:0.1.10a-21 userspace USB programming library

oraz oczywiście sam kompilator gcc. Ściągamy plik map500.c i w katalogu w którym się on znajduje wykonujemy następującą komendę:
m@maciek:~/download/gps$ gcc map500.c -o map500

czego efektem powinien być plik map500, wiec można sprawdzić czy działa:

m@maciek:~/download/gps$ ./map500
usage: map500 -[u|d] -[f|m|p|t|w] <device> <file>

    -u    retrieve data to <file>
    -d    send data to <device>

    -f    font is to be processed (-d only)
    -m    map is to be processed (-d only)
    -p    program is to be processed (-d only)
    -t    tracklog is to be processed
    -w    waypoint & route is to be processed

Zrobione.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.