Konwertowanie map z formatu img na format crd

Wiekszość dostępnych map w Internecie (polecam dział Mapy) jest dostępnych tylko w formacie IMG firmy Garmin, więc wymagają one konwersji do formatu CRD.

  1. w programie GPSMapEdit otwieramy mape Garmin-a (img)
  2. zapisujemy ja w formacie mp (polish format)
  3. w RRKarteMax otwieramy mapke (mp): Mp-Datei->Mp-Datei laden…
  4. aby mapa została zapisana z kodem Polski należy w konfikuracji ustawić parametr Optionen->Konfiguration->Nationennumer na wartość 38 (lista wszystkich dostępnych krajów i regionów umieszczona została w FAQ)
  5. zapisujemy ja jako crd: Crd-Datei->Crd-Datei Speichem unter…

Jeżeli chcemy jednorazowo przekonwertować więcej map z formatu MP do CRD:

  1. Umieszczamy pliki *.mp, które chcemy przekonwertować na crd w jednym folderze
  2. W RRKarteMax wybieramy Mp-Datei- > Mp-Dateien in Crd-Dateien Batch-Wandeln
  3. Wybieramy pierwszy z plików *.mp

Program przekonwertuje wszystkie pliki z folderu do formatu crd, powstałe pliki umieszczając w podfolderze "Crd Ausgabe".

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.