Kruczki i sztuczki

Ta strona opisuje mniej lub bardziej przydatne triki związane z odbiornikami.

  1. Gdy naciśnie się przycisk PAGE/ESC na 1 sekundę to orientacja wyświetlanego obrazu zmieni się z pionowej na poziomą (firmware 1.xx i 2.xx).
  2. Gdy na ekranie mapy naciśnie się przycisk IN+ na dłużej niż sekundę, znikną napisy informujące o skali mapy, prędkości i kierunku. Natomiast dłuższe przyciśnięcie OUT- wyłączy pokazywanie sieci ulic (firmware 1.xx i 2.xx).
  3. Przyciski IN+ i OUT- znakomicie sprawdzają się przy przeglądaniu okienek MENU z dużą ilością danych - odpowiadają PageUp i PageDown z klawiatury komputerowej (firmware 1.xx i 2.xx).
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.